Het Kiel in Cijfers

Het onderzoeksbureau iVox legde aan een representatieve groep van 4.400 inwoners van de stad Antwerpen en haar districten tientallen vragen voor over onder meer de leefbaarheid, de woonkwaliteit, de voorzieningen, de (verkeers)veiligheid, het aandeel groen, het samenleven, enzovoort.

KIEL

Buurt

Ik woon graag in mijn buurt:56,9% (gemiddelde: 81,1%)
Ik woon graag in mijn stad: 69,7% (gemiddelde: 78,6%)
Ik vind mijn wijk proper:43,1% (gemiddelde: 57,9%)
Ik vind de staat van de huizen goed: 61% (gemiddelde: 76,9%)
Ik vind sluikstort in mijn buurt problematisch:93,6% (gemiddelde: 78%)

Sociaal

Het samenleven van autochtonen en allochtonen verloopt goed in mijn buurt: 40,3% (gemiddelde: 62,8%)
De mix tussen allochtonen en autochtonen is goed: 36,00% (gemiddelde: 57%)
Het contact met de buren is goed: 55,9% (gemiddelde: 74,8%)
Ik vind mijn buurt veilig: 44,8% (gemiddelde: 66,7%)
De kleine criminaliteit in mijn wijk is niet problematisch: 27,3% (gemiddelde: 48,6%)
Er moet meer politie op straat: 60,8% (gemiddelde: 48%)

INTERESSANTE WIJKWEETJES

Buurten: Kiel, Middelheim, Tentoonstellingswijk, Hoogte
Bevolking: 24.862 inwoners
Diversiteit: 121 verschillende nationaliteiten (op basis land van herkomst)
Gemiddelde leeftijd: 37 jaar
Werkzoekenden (niet werkend): 2.285
Gemiddeld netto-inkomen: 14.248 euro per jaar ( 21.779 Tentoonstellingswijk)
OCMW-steuntrekkers: 542
Eethuizen: 100
Cafés: 29
Aantal sluikstortmeldingen (in 2012): 1.506
Aantal sociale woningen (in 2014): 4.393
Aantal onbewoonbare panden (in 2014): 75

© Onderzoek door iVox / GVA

Het Kiel kan door sommige als een uitdagende omgeving beschreven worden. Gelukkig treedt het Urban Center hier op als positieve challenger. Het Kiel is een wijk met ontelbare mogelijkheden en met het Urban Center trachten we er zo veel mogelijk waar te maken.